Tilsyn

Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev Kommune


Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen.
For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan tilsynet udøves, frekvensen af tilsynene med videre, skal kommunalbestyrelsen efter dagtilbudsloven offentliggøre rammerne for kommunens udøvelse af tilsynet.
Offentliggørelse af rammerne for tilsynet indebærer, at forældre og tilbud kan gøre sig bekendt med indholdet af tilsynet, frekvensen med videre.
Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene samt på hvilken måde, opgaverne udføres i tilbuddene. Herunder falder også tilsyn med de økonomiske forhold i kommunale og selvejende dagtilbud, samt tilsyn med legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.

Tilsynet skal sikre, at kommunens tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, dagtilbuddet leverer til forældre og børn, er i overensstemmelse med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen. 

Grundlag for Pædagogisk Tilsyn Daginstitutioner Haderslev Kommune 01.05.2022 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være