Om Fole Naturbørnehave


- Et godt sted at være - naturligvis

 

Jeg byder dig og din familie hjertelig velkommen til Fole Friskole og Naturbørnehaves hjemmeside.

 

Fole Naturbørnehave har eksisteret siden 1. august 2016 i dens nuværende form. Vi er en lille børnehave, med en normering på 45 børn, hvor der altid er tid og plads til det enkelte barn i overskuelige rammer. I børnehaven vægter medarbejderne nærvær, omsorg og tryghed i deres samspil med børnene.

Naturbørnehaven låner desuden friskolens skolebusser, som bringer os på ugentlige ture, hvor vi styrker barnets nysgerrighed og udvikler fantasien. Vi prioriterer læring gennem leg ved udfoldelser i naturen, krop / bevægelse, sang og musik som fremmer barnets udvikling.

 

Dit barn skal føle sig værdifuldt, anerkendt og vellidt af børn og voksne. Dit barn skal føle empati og tillid til sine omgivelser. 

 

På hjemmesiden kan du læse om børnehavens historie og læreplanstemaer. 

Du kan orientere dig om hvilke aktiviteter vi dagligt tilbyder i månedsplanerne og læse omkring Grønne Spirer / Spring ud i naturen samt meget meget mere.

 

Jeg håber, at den information og inspiration som du / I  har brug for, vil være jer til gavn og at finde her.

 

Du / I er altid velkommen til at kontakte mig med stort som småt.

 

God læselyst og de bedste hilsner

 

Afdelingsleder

Fole Naturbørnehave 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fole Friskole åbnede den 1. august 2016 Fole Naturbørnehave. 

Den 6. august klippede vi den røde snor!

 

 

 

Forhistorien

Vi var en lille gruppe, der i 2015 og 2016,  arbejdede med at afsøge mulighederne for at starte en børnehave under Fole Friskole. Det blev i efteråret 2015 en realitet, at den selvejende børnehave Myretuen skulle lukke. Myretuen havde i flere år været en satellit under Gram Børnehave. 

Der blev afholdt flere møder med Haderslev Kommune, hvor visioner og budget blev fremlagt, og med en rigtig positiv indgangsvinkel. Ansøgning om opstart af Naturbørnehaven blev færdiggjort og indsendt til kommunen. Ligeledes blev et bud afgivet på den bygning der  husede Myretuen. Købsaftalen blev skrevet under, så vi kunne komme i gang med planlægningen for det videre forløb.
 
Fole Friskole havde den 9. marts 2016 ekstraordinær generalforsamling, for at tilpasse vedtægterne til den ny Naturbørnehave. Ændringerne blev vedtaget.

 


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være