Priser


Prisliste pr. 1. august 2023

 

Skole- og SFO-egenbetaling

 

 

Skolepenge

 SFO fast

SFO 10-turs kort

SFO busvente

0.-3. kl.

Busvente

4.-7. kl.

Skolebus

IT

1. barn

1.150

950

800

350

150

375

100

2. barn

580

480

400

175

75

Gratis

50

3. barn

390

240

200

90

40

Gratis

50

4. barn

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved flere børn ydes 50 % på det billigste barn, dog er barn 4 gratis. Dette er også gældende, hvis du har barn i Naturbørnehaven.

 

 

SFO:

Alle elever der tilmeldes SFO'en, betaler fast 950 kr. - uanset om det er morgen, eftermiddag eller fuldtids. SFO er inkl. morgenmad og frugt/mad.

 

 

Bus:

Hver husstand betaler 375 kr. uanset antal søskende. – Dette grundet at hver busbarn skal betale til SFO’en.

 

 

Busvente:

Elever fra 0.-3. kl. der skal vente på skolebussen er en del af SFO'en, og skal betale 350 kr. fast. Eleverne er med til at spise samt aktiviteter i SFO.

 

Eleverne fra 4.-7. kl. der skal vente på skolebussen må vente på gangen, men er stadig under opsyn af en voksen fra SFO'en, og de skal betale 150 kr.

 

 

Skole-egenbetaling, hvis du har barn i børnehave

 

Skolepenge

1. barn

580

2. barn

390

 

 

Naturbørnehaven

 

Fuldtidsplads

1. barn

1.725

2. barn

I henhold til  gældende kommunal takst

Inkl. formiddagsfrugt samt mælk.


Både skole- og børnehaveegenbetaling er over 12 måneder.
 
Rykkerprocedure:
1. rykker udsendes den 5. i måneden med et opkrævningsgebyr på kr. 100,-
Betalingsfristen er 10 dage. Betales der ikke, overgår sagen til bestyrelsen.
Bestyrelsen udsender et brev, hvor det fremgår, at betalingen skal falde inden 5 dage, eller at anden aftale skal træffes med bestyrelsen. Bliver dette ikke overholdt, sendes sagen videre til advokat.

Bestyrelsen kan til enhver tid tage stilling til, hvorvidt en elev kan fortsætte på skolen, såfremt gentagne rykkere ikke bliver betalt, eller hvis en særaftale ikke bliver overholdt.
Udmeldelse skal ske med mindst én måneds varsel til den første i en måned.

Fripladstilskud:Fripladstilskud ydes af Fordelingssekretariatet i overensstemmelse med Friskolelovens § 17,Tilskudsbekendtgørelsens § 14-15, Fordelingssekretariatets vedtægter samt bestemmelserne i Administrationsgrundlag for Fripladstilskud.

Fripladstilskuddene er en elevsocial ydelse, som ikke er en del af skolernes samlede driftstilskud.Tilskuddene er med til at sikre forældrenes ret til at lade børnene undervise i en fri grundskole gennem tilskud til nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning.

Ansøgningsskemaer udleveres af skolen i juni/juli måned for det kommende skoleår. 
Alle ansøgninger behandles fuldt fortroligt.
Ønsker I at ansøge om fripladstilskud skal ansøgningsskemaet være Fole Friskole i hænde  SENEST 1. SEPTEMBER det pågældende skoleår.

I er velkommen til at kontakte skolens sekretær for mere information på  tlf.: 
74 82 29 32 
Forældrebetaling i forbindelse med lejrskoler Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være