Priser


Prisliste pr. 1. august 2020

 

Skole- og SFO-egenbetaling

 

Skolepenge

 SFO fuldtid

SFO morgen

SFO

eftermiddag

SFO klippekort

morgen/eftermiddag

Bus

IT

1. barn

1.125

1.100

220

925

40/80

350

100

2. barn

565

595

110

510

20/40

175

50

3. barn

375

425

75

370

10

120

50

4. barn

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

 

SFO fuldtid er inkl. morgenmad og frugt.

SFO morgen er inkl. morgenmad.

SFO eftermiddag er inkl. frugt/mad

 

 

 **

NYT VEDRØRENDE IT.

Da vores klassesammensætning for skoleåret 2020/2021 er anderledes
end sidste skoleår, gælder IT egen-betalingen fra 1. klasse til og med 8. klasse.


Skole-egenbetaling, hvis du har barn i børnehave

 

Skolepenge

1. barn

565

2. barn

375

 

 

Naturbørnehaven

 

Fuldtidsplads

Deltidsplads, 20 timer

1. barn

1675

1.025

2. barn

Ihht. gældende kommunal takst

Ihht. gældende kommunal takst

Inkl. formiddagsfrugt samt mælk.

 

Både skole- og børnehaveegenbetaling er over 12 måneder.

 

Rykkerprocedure:

1. rykker udsendes den 5. i måneden med et opkrævningsgebyr på kr. 100,-

Betalingsfristen er 10 dage. Betales der ikke, overgår sagen til bestyrelsen.

Bestyrelsen udsender et brev, hvor det fremgår, at betalingen skal falde inden 5 dage, eller at anden aftale skal træffes med bestyrelsen. Bliver dette ikke overholdt, sendes sagen videre til advokat.

Bestyrelsen kan til enhver tid tage stilling til, hvorvidt en elev kan fortsætte på skolen, såfremt gentagne rykkere ikke bliver betalt, eller hvis en særaftale ikke bliver overholdt.

Udmeldelse skal ske med mindst én måneds varsel til den første i en måned.Fripladstilskud:Fripladstilskud ydes af Fordelingssekretariatet i overensstemmelse med Friskolelovens § 17,Tilskudsbekendtgørelsens § 14-15, Fordelingssekretariatets vedtægter samt bestemmelserne i Administrationsgrundlag for Fripladstilskud.

Fripladstilskuddene er en elevsocial ydelse, som ikke er en del af skolernes samlede driftstilskud.Tilskuddene er med til at sikre forældrenes ret til at lade børnene undervise i en fri grundskole gennem tilskud til nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning.

Ansøgningsskemaer udleveres af skolen i juni/juli måned for det kommende skoleår. 
Alle ansøgninger behandles fuldt fortroligt.
Ønsker I at ansøge om fripladstilskud skal ansøgningsskemaet være Fole Friskole i hænde  SENEST 1. SEPTEMBER det pågældende skoleår.

I er velkommen til at kontakte skolens sekretær for mere information på  tlf.: 
74 82 29 32 
Forældrebetaling i forbindelse med lejrskoler


Forældrebetaling på skolefrugt Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være