Forældrerådet

Naturbørnehavens forældreråd består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal være forældre til børn i institutionen. Børnehavens forældreråd består desuden af en ledelses-repræsentant og en medarbejder-repræsentant.

Forældrerådet skal sammensættes af 3 medlemmer valgt af og blandt børnehavens forældre på det årlige valgmøde i august. Medlemmer af forældrerådet vælges for ét år af gangen. Der vælges hvert år mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrerådet.

 

I samarbejde med børnehavens afdelingsleder og medarbejdere, medvirker forældrerådet ved udarbejdelsen af årsplan for det kommende år. 

 

Forældrerådet har indstillingsret, når friskolens bestyrelse skal ansætte daglig ledelse og personale, der skal arbejde i børnehaven. Der afholdes forældrerådsmøde ca. én gang hver anden måned, hvor afdelingslederen i samarbejde med forældrerådets formand medvirker til forberedelse af møder i forældrerådet og forelæggger emner til drøftelse.

 

Af opgaver som forældrerådet varetager, kan nævnes:

                      - Deltagelse i forskellige arrangementer

                      - Hjælp ved fødselsdage, bazar mmm.                        

 

 

Forældrerådet i Fole Naturbørnehave 2021 / 2022

 

 

Formand Jeannett Freudendal Skov Mattrup
Tlf.: 50 72 88 33
jeannett91@gmail.com
 NæstformandRené Wiuff Høirup
Tlf: 61 62 23 26
renehoerup@gmail.com
 SekretærStine Kristensen
Tlf: 42 96 46 63
hygumvej3@gmail.com
 SuppleantKommer til august
 
 Ledelsesrepræsentant
Medarbejderrepræsentant                               Simone Hansen
Tlf.: 51 32 64 12
simone@folenaturboernehave.dk                                

                                                       

 


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være