Bestyrelsen

Friskolens bestyrelse sammensættes af 7 medlemmer valgt i forældre- og skolekredsen på den årlige generalforsamling i marts/april. Der skal vælges minimum 4 medlemmer fra forældrekredsen og således de sidste 3 medlemmer fra skolekredsen samt valg på 2 suppleanter.
Forældrekredsen er forældre til børn på skolen.
Skolekredsen er forældre til børn på skolen og/eller medlemmer af FFV (støttekredsen).

En friskolebestyrelse er hovedansvarlig for friskolen, dog sorterer den daglige drift under skolelederen. Der afholdes bestyrelsesmøde ca. én gang om måneden, hvor alle kan komme med emner eller forslag til punkter på dagsordenen. I bestyrelsesmøderne deltager foruden bestyrelsen, lærerrepræsentant, afdelingslederen fra børnehaven og skolelederen.
Når man er med i bestyrelsen, kommer man over året til at tage stilling til mange ting, der vedrører skolen og børnehaven. Det er ind imellem et stort arbejde og et stort ansvar, men det er samtidig enormt spændende.
 
Af opgaver som bestyrelsen varetager, kan der nævnes:
-        Beslutninger vedr. byggeri og andre projekter, herunder også strategi derfor
-        Deltagelse i forskellige arrangementer
o   Salg af drikkevarer til skolefesten
o   Hjælpe ved bazar
o   Opsætning af scene til teater
o   M.fl.
-        2 årlige møder mellem bestyrelse og medarbejdere
-        Generalforsamling


Bestyrelsen ser således ud efter generalforsamlingen 31. marts 2022:Bestyrelsen konstitueres med enighed på følgende måde:
Formand: Jørgen Langfrits
Næstformand: Elin Oksen Jørgensen
Økonomi/kasserer: Maibritt Jensen
Bygninger: Brian Pedersen og Hans Henrik Carstensen
Referent: Karoline Vingborg
FFV: Hans Henrik Carstensen
Fole Hal: Hans Henrik Carstensen

Vi vil fremadrettet bestræbe os på, at sende et nyhedsbrev ud ca. en gang i måneden, hvor vi kort fortæller om hvilke opgaver bestyrelsen arbejder med. 

 
Formand
Jørgen Langfrits
29 24 96 03
best-joergen@folefriskole.dk
Hedevej 2, 6510 Gram

Næstformand 
Elin Oksen Jørgensen
40 21 69 91
muhoksen29@gmail.com
Folevej 37, 6510 Gram

Kasserer
Majbrit Jensen
31 49 29 90
bitten18@live.dk
Fjellumvej 21, 6500 Vojens

Referent 
Karoline Vingborg
30 33 90 33
frukreativ@gmail.com
Stampemøllevej 18, 6510 Gram

Bygninger og arealer 
Brian Kragsig Pedersen
20 61 91 68
brianpedersen18@gmail.com
Grammingtoften 18, 6630 Rødding

Bygninger og arealer
Hans Henrik Carstensen
22 11 23 89
hanshenrik76@gmail.com
Hygumvej 6, 6510 Gram Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være