Bestyrelsen

Friskolens bestyrelse sammensættes af 7 medlemmer valgt i forældre- og skolekredsen på den årlige generalforsamling i marts/april. Der skal vælges minimum 4 medlemmer fra forældrekredsen og således de sidste 3 medlemmer fra skolekredsen samt valg på 2 suppleanter.
Forældrekredsen er forældre til børn på skolen.
Skolekredsen er forældre til børn på skolen og/eller medlemmer af FFV (støttekredsen).

En friskolebestyrelse er hovedansvarlig for friskolen, dog sorterer den daglige drift under skolelederen. Der afholdes bestyrelsesmøde ca. én gang om måneden, hvor alle kan komme med emner eller forslag til punkter på dagsordenen. I bestyrelsesmøderne deltager foruden bestyrelsen, lærerrepræsentant, afdelingslederen fra børnehaven og skolelederen.
Når man er med i bestyrelsen, kommer man over året til at tage stilling til mange ting, der vedrører skolen og børnehaven. Det er ind imellem et stort arbejde og et stort ansvar, men det er samtidig enormt spændende.
 
Af opgaver som bestyrelsen varetager, kan der nævnes:
-        Beslutninger vedr. byggeri og andre projekter, herunder også strategi derfor
-        Deltagelse i forskellige arrangementer
o   Salg af drikkevarer til skolefesten
o   Hjælpe ved bazar
o   Opsætning af scene til teater
o   M.fl.
-        2 årlige møder mellem bestyrelse og medarbejdere
-        Generalforsamling


Bestyrelsen ser således ud efter generalforsamlingen 20. marts 2024:Bestyrelsen konstitueres på følgende måde:
  • Formand Jørgen Langfritz
  • Næstformand Elin O. Jørgensen
  • Kasserer Maibritt Jensen
  • Bygningsgruppen: Ivan Sandberg
  • FFV: Kia Thomsen Hundebøl
  • Hallen: Ivan Sandberg
  • PR: Anita
  • Fondssøgning: Line og Jeannett
  • Busansvarlig: Jørgen (Line som backup)


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være