Fagdage / Emneuger

 En fagdag eller en emneuge giver tid til fordybelse i et fag/emne, der er mulighed for at tage på ekskursioner og samtidig kan vi tilgodese de fag, der er behov for. 

 

Vi bryder det normale skema og eleverne får virkelig tid til fordybelse i et emne. Emneugerne kan afholdes i niveauerne eller på tværs af niveauerne / klasserne. Hele friskolen har samme fælles emne.
 
På fagdagene og i emneugerne er der undervisning fra kl. 8:00 – 13:00. Mere specifik information om indholdet af disse dage vil blive meldt ud til forældrene via mail. 
 

Du kan se de fastlagte fagdage og temauger i årskalenderen

BranddagBranddag 

Branddag
Branddag

 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være