Aktuelt

Invitation til generalforsamling på Fole Friskole og i FFV

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen på Fole Friskole & Naturbørnehave 

d. 27.03.19

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsen aflægger beretning. - v. formand Casper Hartung-Struer
2a. Tilsynsførende aflægger beretning - v. Peter Lawaetz

3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
- v. skolens revisor

4. Indkomne forslag.
- Ingen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen - 2 pladser
- Nicole Pedersen (modtager genvalg)
- Claus Jensen (modtager genvalg)

6. Valg af suppleanter i forældrekredsen - 1 plads
- Lars Holst (modtager genvalg)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen - 1 plads
- Michael Bladt (opstiller)
- Maren Lotte Otte (modtager ikke genvalg)
- Malene Hansen (på nyvalg)

8. Valg af suppleanter i skolekredsen.

9. Vedtægtsændring vedr. Naturbørnehaven forældreråds-sammensætning.

10. Eventuelt

 


**

Ny elev:
Mickey  er startet i 3. klasse. Han og familien kommer fra Ribe. Stort velkommen til jer:-)

 

 

**

I Fole Naturbørnehave arbejder vi med Grønne Spirer. Vi er på ture ud af huset mindst en gang om ugen. Formålet med turene er at styrke børnenes kendskab til de skiftende årstider, lære dem at respektere og passe på naturen og dyrelivet, samt hvordan de færdes i og omkring naturen.
Simone skriver logbog over vores arbejde med Grønne Spirer. Du kan læse om vores  efterårsaktiviteter her

 


 

**

KIMEN - vores blad for skole og børnehave er på gaden. Se med her

 

 

**

 


 

 

** 

Fole Skolespor:


Skolespor er en trampesti i umiddelbar tilknytning til skolen, som fører ud i det åbne land. Et typisk skolespor er på 2-4 km., som skolen etablerer i samarbejde med lokalområdet - her Fole Landsbyråd. Formålet er at bruge naturen i lokalområdet aktivt i undervisningen. 

Resultatet af projektet er til glæde og gavn for både skolen og børnehaven og offentligheden. 
Karen og Line, har i samarbejde med Fole Landsbyråd, nu arbejdet i godt 1 år med projektet og er d. 21. april klar til åbning og indvielse af SKOLESPOR. Stort tillykke med jeres projekt!


Læs artiklen fra indvielsen i JV herunder:

https://www.jv.dk/haderslev/Tenna-og-Laura-er-kommet-taettere-paa-naturen/artikel/2604732

 

og i Ugeavisen Midtsyd:

http://midtsyd.dk/midtsyd/Fole-Skolespor-aabnet-for-alle/artikel/350591


 

Læs mere på siden Fole Skolespor

 

**

Simone skriver logbog over nogen af alle de spændende aktiviteter som børnene i naturbørnehaven arbejder med i forbindelse med Grønne Spirer. Du kan følge med i børnehavens vinteraktiviter.

 

 

 

**

Du kan møde vores skolebusser i området, når morgenfriske chauffører hver dag henter og bringer ca. 30 elever. Midt på dagen bruges bussen af vores naturbørnehave, når børn og voksne tager på udflugt i naturen.

 

 

 

  Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være