Aktuelt

Generalforsamling 2024I indkaldes hermed til generalforsamling for Fole Friskole og Naturbørnehave


Den 20.03.2022 kl. 19.00 i Multisalen på Fole Friskole


Dagsorden ifølge vedtægter.
1.Valg af dirigent og stemmetæller.
2.Valg af protokolfører.
3.Bestyrelsen aflægger beretning.
4.Ledelsesberetning.
5.Tilsynsførendes beretning.
6.Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
7.Indkomne forslag. (ingen forslag modtaget)
8.Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. På valg er Karoline (Karoline modtager ikke genvalg)
9.Valg af suppleanter i forældrekredsen.
10.Valg af bestyrelsesmedlemmer i Skolekredsen. På valg er Elin og Kira (modtager genvalg)
8.Valg af suppleanter i Skolekredsen.
9.Eventuelt. 
Vi byder på kaffe og kage.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

***

Så er vi klar til skolefest 2024! MGP

Klik for at se indbydelsen

 


 ***

Lejrskole

lejrskole 2020 Se flere billeder på vores facebookside

 

  

***

Sidste skoledag:

Sidste skoledag  

 


 

 

 

 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være