Sundhedsplejen

 

Sundhedsplejen er et tilbud til alle familier med børn fra 0 til 16 år. Sundhedsplejersker arbejder med at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.


 

Kære forældre

0. klasse: Der tilbydes undervisning i krop og håndhygiejne. Herefter vises sundhedsplejerskens lokale og fortæller om den kommende undersøgelse. Indskolingsundersøgelse 45 min./elev. Konference med klasselærer.


1. klasse: Der tilbydes undervisning i kost og motion 1-2 lektioner, hvor forældre kan inviteres med. Alle elever vejes og måles, evt. med synsprøve / høreprøve hvis brug for opfølgning fra 0. klasse. 15 min./elev. Hvis brug for opfølgning aftales behovsundersøgelse med forældre.

3. klasse: Der tilbydes sundhedspædagogisk undervisning i samarbejde med klasselærer i 1-2 lektioner.

4. klasse: Der tilbydes evt. pubertetsundervisning i samarbejde med klasselærer 1-2 lektioner.

5. klasse: Vurdere om der er behov for pubertetsundervisning i samarbejde med klasselærer i 1-2 lektioner. Individuel samtale med alle elever. Der vejes og måles. Synsprøve ved alle elever, høreprøve ved behov. 35min./elev.

8. klasse: Udskolingsundersøgelse. Højde, vægt, syn, farvesyn, hørelse. 45 min./elev. Evt. tilbud om seksualundervisning vedseksual vejledere. Fælles konference med klasselærer og UU-vejleder.

Med venlig hilsen

Sundhedsplejen Haderslev kommune.


 Kontakt Sundhedsplejen i Haderslev Kommune


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være