Procedure for sampasning

 

 

Procedure for sam.pasning SFO/børnehave i hverdagene

Ansvarlig:

Skoleleder, afd.leder samt medarbejdere

Fremgangsmåde:

Er der på matriklerne i alt 10 børn, går de børn der er i SFO’en (sammen med SFO-medarbejderen) over i børnehaven, hvor der derfra er sam.pasning.

SFO-medarbejderen sætter en seddel på fordøren ved SFO’en, at forældrene kan hente deres børn i børnehaven.

Økonomi:

 

Revideret: april 2019

 


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være