Procedure for arbejdsdag

 

Procedure for arbejdsdage

Ansvarlig:

Arbejdsgruppen, skoleleder, afd.leder samt bestyrelse

Fremgangsmåde:

-        Arbejdsgruppen skaber overblik over hvilke opgaver/rep./fornyelser der er behov for

-        Medarbejdere, bestyrelse, forældre og ikke mindst eleverne kommer med ønsker

-        Arbejdsgruppen prioriterer hvad der skal laves på arbejdsdagene – i samarbejde med skoleleder, afd.leder og bestyrelsen

-        Arbejdsgruppen noterer, hvilke forældre der har deltaget i arbejdsdagene

-        Familier der ikke møder op skal tildeles en opgave på skolen eller i børnehaven på et andet tidspunkt i løbet af året. Tildeling af opgave står arbejdsgruppen for

-        Hvis man udebliver fra arbejdsdagen OG den tildelte opgave, får man tilsendt en regning på 1000,- kr.

Økonomi:

Afh. af opgaverne, samt skolens og børnehavens økonomi

Revideret: juni 2019

 
 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være