Målsætning og kriterier for Grønne Spirer


Målsætning og kriterier for Grønne Spirer:

 • Børn og personale kommer dagligt ud
 • Børn og personale kommer på tur i nærområdet mindst én gang ugentlig
 • Børnene lærer om vejr og vind
 • Børn lærer om årets gang, årstider m.m.
 • Børnene lærer om "fra jord til bord" (så, plante og høste)
 • Børnene får kendskab til dyrelivet
 • Naturen tænkes ind både i ude- og indeaktiviteter i dagligdagen
 • Pædagogiske lærerplaner inddrages i hverdagen i tråd med Grønne spirer konceptet

Alle kan arbejde med Grønne Spirers materiale og lade sig inspirere til en grønnere hverdag med flere natur- og miljøaktiviteter og mere udeliv. For at få lov til at hejse Spireflaget og modtage Diplomet, er der dog nogle kriterier der skal opfyldes. Flag og Diplom gælder i ét år, hvorpå kriterierne atter skal opfyldes for at institutionen kan hejse næste års flag.

Dog skal handleplanen ikke nødvendigvis laves forfra hvert år.

Kriterier:

 • Institutionen skal lave en Grønne Spirer handleplan
 • To ansatte skal deltage i Grønne Spirer kursus
 • Børn og voksne skal gennemføre en række konkrete aktiviteter. 
  I skal:

a) gennemføre to temaforløb på baggrund af to af aktivitetsarkene eller

b) selv forme og gennemføre to eller flere natur/miljøprojekter

 • Institutionen skal fortælle om deres arbejde til Friluftsrådet og til andre


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være