Værdier


Faglighed
: Høj faglighed betyder hos os, at medarbejderne og ledelsen tager deres opgave alvorligt og sørger for, at eleverne altid modtager undervisning der lever op til vores aktuelle krav. Samtidig sørger vi for, at medarbejderne er fagligt opdaterede og benytter nye, spændende undervisningsmaterialer/former.

På Fole Friskole lægger vi vægt på elevernes faglige niveau, som vi rammer gennem niveauinddelt undervisning. Derudover supplerer vi med vores kreative linje musik og idræt.

På den måde når vi eleverne, hvor deres faglige niveau er så dette giver lyst til læring og fremmer den personlige udvikling.

Trivsel: Vi mener at faglighed kommer gennem trivsel. Derfor er trivsel en nødvendig forudsætning for indlæring. Eleven skal trives gennem succesoplevelser, ros og anerkendelse, så selvværd og selvtillid fremmes.

Inklusion: Inklusion er en fornemmelse af samhørighed: at føle sig respekteret, værdsat for den man er, føle sig støttet og forpligtet af andre. Vi er inkluderende både fagligt og socialt. Således opnår alle elever på Fole Friskole at blive så dygtige, de kan.

Samarbejde: Vi tror på positiv åben kommunikation da det fremmer samarbejdet mellem skole, hjem og elever. For os er omdrejningspunktet i samarbejde, at være lyttende, imødekommende og givende.

Fællesskab: Vi tror på fællesskab fordi, at et menneske danner sine holdninger og hele sin personlighed i samspil med andre. I fællesskabet lærer man at bekymre sig om andre, og at alle har betydning for helheden. 

Sammen står vi stærkt!


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være