Skoleordningen for frugt og grønt

Vi deltager i EU-skoleordningen for frugt, grønt og mælk. 

Ordningen er støttet med EU-midler.

 

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk består af to ordninger. Tilskud til skolefrugt- og grønt og tilskud til skolemælk.

 

Skoleelever i børnehaveklassen og 1.- 10. klassetrin kan få tilskud til frugt og grønt. Tilskuddet kommer fra EU og dækker op til 100 pct. af udgifterne. 

 

Tilskud til skolefrugt- og grønt er en effektiv måde at få børn til at spise mere frugt og grønt. Børn, der spiser sundt i løbet af dagen, er mere koncentrerede, mindre syge og trives bedre. Meget frugt og grønt forebygger overvægt, hjerte-karsygdomme og type 2-diabetes.


Det er ikke længere muligt at få skolemælk.

 

Kilde: 

http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/tilskud-til-skolefrugt-og-groent-20172018/


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være