Lektiecafé


Lektiecaféen er et sted, hvor alle skolens elever er velkommen. Vi tilbyder lektiecafé hver onsdag fra kl. 13:05-13:50, et tidspunkt, hvor alle elever har mulighed for at være tilstede.
Alle elever kan benytte sig af tilbuddet, og der er en lærer tilstede, til at hjælpe eleverne i gang eller til at hjælpe videre med en opgave, hvis den viser sig at være svær. Som ordet siger, så er det et sted, hvor lektier skal laves. Derfor forventer vi, at børnene kommer med det formål og forholder sig roligt, mens man er i lektiecaféen.


Lektiepolitik
Lektier er noget nogle børn elsker, men desværre også noget nogle børn elsker at hade. Det er en erfaring, de fleste forældre og lærere har.

Som skole er vi nødt til at have en holdning til lektier. På Fole Friskole har vi en lektiepolitik, fordi vi både ønsker at udvikle os samt ønsker at fremme ansvarskompetencen. Lektiepolitikken sikrer en forventningsafklaring på hensigt og holdninger til gavn for elever, lærere og forældre. Det giver en klar linje.

Læreren tilstræber, at lektier sættes i en sammenhæng, så det giver mening for eleven. Lektier gives, når den enkelte lærer vurderer, at lektien skaber læring. Det er målet, at lektier understøtter og styrker elevens arbejdsglæde, engagement, lyst og motivation til skolearbejdet.

Hvad er lektier?
Lektier er overordnet faglige, eller andre skolerelaterede, aktiviteter, der følges op på i undervisningstiden – Det er vigtigt, at de lektier, man skal lave, er noget der har været gennemgået i klassen, og ikke er fremmed stof.

Lektier er: 
 • at repetere elementer, der er gennemgået i undervisningen
 • at løse afleveringsopgaver, der rettes/kommenteres af læreren
 • at forberede sig til næste undervisning eller et nyt emne
 • at træne faglige discipliner

Hvem har ansvar?
Læreren har ansvar for:
 • at eleven oplever lektierne som meningsfulde aktiviteter, der afpudser, repeterer og skærper faglige eller sociale kompetencer
 • at lektierne er med til at skabe gode arbejdsvaner for eleven
 • at lektierne kommunikeres tydeligt, i rimelig tid og ensartet
 • at følge op på lektierne over for eleven

Eleven har ansvar for:
 • at tage imod information om lektier
 • at være opdateret, opsøgende omkring lektier
 • at forberede sine lektier for både at kvalificere egen læring og for at tage et medansvar for undervisningen
 • at disponere sin tid i forhold til lektierne
 • at lektierne er færdige til tiden

Forældrene har ansvar for:
 • at være orienteret om og interesseret i elevens lektier
 • at skabe gode rammer for lektielæsningen
 • at være opsøgende i forhold til viden om lektier, via mail og kommunikation med eleven – eller via dialog med læreren
 • at bakke op om, at lektier gavner udvikling og ansvarskompetence for eleven. Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være