Historien om Fole Naturbørnehave


Vi er en lille gruppe, der i 2015 og 2016, har arbejdet med at afsøge mulighederne for at starte en børnehave under Fole Friskole. Det blev i efteråret en realitet, at den selvejende børnehave Myretuen lukker. Myretuen har i flere år været en satellit tilknyttet Gram Børnehave. Der er afholdt flere møder med Haderslev Kommune, hvor visioner og budget er fremlagt, og med en rigtig positiv indgangsvinkel. Ansøgning om opstart af Naturbørnehaven er færdiggjort og indsendt til kommunen. Ligeledes er et bud afgivet på den bygning der i øjeblikket huser Myretuen – Gram Børnehave. Vi har netop i slutningen af marts måned fået den glædelige tilbagemelding  om, at vi kan købe bygningen. Købsaftalen bliver skrevet under snarest og så kan vi komme i gang med planlægningen for det videre forløb.

 

Fole Friskole havde den 9. marts 2016 ekstraordinær generalforsamling, for at tilpasse vedtægterne til den ny Naturbørnehave. Ændringerne blev vedtaget.Vi åbnede den 1. august 2016 og den 6. august klippede vi den røde snor!

 

  Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være