Årsplaner matematik

 

 

Årsplan for matematik i Pil 2021/2022

Før Sigma 0.klasse

Supplerende kopiark

Mattip.

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Leg og undren

Lege med tal og regnestykker, er i fokus i forhold til at kropsliggøre matematik for børnene.

Ligeledes er bevægelse i undervisningen en god ting at have in mente.

Der skal være plads til at eleverne undrer sig og stiller spørgsmål til hinandens oplevelser af opgaver samt forståelse eller manglende af disse.

 

 

Frederik lærer at tælle

En fortælling om Fredrik der lærer at tælle. Her er samtalen og problemløsning i fokus. Opgaverne til dette afsnit beskæftiger sig med tælleopgaver. Ligeledes inddrages kims-leg som et led i opgaverne.

 

Talskrivning

Igennem bogen er der sider som, henvender sig til øvelsen i at skrive tal. Der er mange måder at skrive tallene på og eleverne har sikkert allerede en del kendskab til at skrive tal.

 

Samtaleopgaver

Samtale-opgaverne i bogen skal være med til at lære eleverne at have fokus på det der tales om i kontekst til en opgave. De skal lære at sortere i informationer og finde frem til det rette resultat.

 

Geometri

Opgaver om geometri retter sig mod forståelse af geometriske former og sammensætninger af disse.

Cirkler, rektangler, kvadrater og trekanter.

 

Addere og subtrahere

Plus og minus er nogle af de grundfærdigheder eleverne skal lære. Det er vigtigt at få eleverne godt i gang med disse regnearter.

 

Yderligere områder vi kommer til at arbejde med

Vi vil i løbet af året ligeledes komme til at arbejde med spejling, terningespil, temperaturaflæsning samt søjlediagrammer

 

Mattip

Supplerende kopiark

https://mattip.dk/indskoling/

 

 

Sigma for første. 1.klasse.

Supplerende kopiark.

 

Sigma for første

I Sigma for første bygger vi videre på elevernes matematiske viden, som eleverne har tilegnet sig sidste år. Materialet består af samtalesider og opgaver, som indledes med en klassesamtale om emnerne.

Vi kommer bl. a. omkring:

Positionssystemet

Optælling

Talrækker

Addition og subtraktion

Figurer

 

 

Matematik i hverdagen og i naturen.

I hverdagen bruger vi matematik på mange måder. Når vi laver mad, bager, og tæller.

I naturen skal eleverne lave forskellige figurer med naturmaterialer. Se på ting vi møder i naturen og finde geometriske figurer.

 

Mattip

Supplerende kopiark

https://mattip.dk/indskoling/

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 Årsplan for matematik i Bøg 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Sigma for anden

Der bygges videre på elevernes matematiske viden fra Sigma for første. Arbejdet i bogen tager udgangspunkt i opgaver, der inden opstart gennemgås på klassen. Eleverne arbejder individuelt og i små grupper. Bogen inddrager emner i matematikken med fokus på elevernes dagligdag og naturforhold.

A-siderne er oplæg til aktiviteter, hvor eleverne samarbejder om matematik i tværfaglige sammenhænge. Her er således fokus på problemløsning og samarbejde.

Vi kommer bl.a. omkring:

Positionssystemet

Penge og valuta

Måling; mm og cm

Addition og subtraktion

Geometri, spejling og tegning af figurer

Multiplikation og den lille tabel

 

 

Sigma for tredje

Den viden eleverne har tilegnet sig i Sigma for anden, bliver i tredje klasse udbygget med nye færdigheder inden for matematikken. Her skal eleverne arbejde mere med gange og division, penge, ligninger. Der er et afsnit som handler om halve og kvarte. Som noget nyt skal eleverne lære at bruge en lommeregner som hjælpemiddel til løsning af hverdagsproblemer. Der vil bliver udvidet kendskab til nye figurer og der vil være fokus på vægt og måling, samt omkreds og areal og rumfang og rumindhold.

Et af afsnittene omhandler matematik i anvendelse, hvor eleven skal arbejde med sortering og gruppering, diagrammer, indsamling ig registrering af data samt simpel sandsynlighedsregning.

Der skal gennemføres eksperimenter, hvor det matematiske sprog vægtes højt, så man sikrer sig, at eleven kan anvende et matematisk sprog til at begrunde egne løsningsforslag til diverse.

 

Matematik i hverdagen

Vi skal arbejde med matematikken som en ting der går igen i vores hverdag. Eksempelvis i madlavning og opmåling af arealer og omkreds.

 

Skriftligt

Eleverne skal have styr på skriveretning og opstilling af regnestykker, hvorfor der vil være fokus på elevens opstilling af regnestykker pænt under hindanden samt at der skrives pæne tal.

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 Årsplan for Eg i matematik 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Sigma for fjerde

I Sigma for fjerde bygger vi videre på elevernes matematiske viden, som eleverne har tilegnet sig de sidste år.

Vi arbejder med områder indenfor matematikken, bl.a. brøker, decimaltal, indkøb og priser, romertal, K-systemet, geometri, de fire regningsarter, statistik.

Bogen inddrager flere tværfaglige emner i matematikken med fokus på elevernes dagligdag og naturforhold. Eleverne arbejder både individuelt og i små grupper.

 

Sigma for femte

I Sigma for femte bygger vi videre på elevernes matematiske viden, som eleverne har tilegnet sig de sidste år.

Vi arbejder med områder indenfor matematikken, bl.a. geometri, de fire regningsarter, magiske kvadrater, procent, rumfang, K-systemet, brøker, hele tal, tid og fart, statistik.

Bogen inddrager flere tværfaglige emner i matematikken med fokus på elevernes dagligdag og naturforhold. Eleverne arbejder både individuelt og i små grupper.

 

Færdighedsregning

Hver uge laves en færdighedsregning, hvor elevernes kundskaber og færdigheder følges.

 

Orden og opstilling

Eleverne skal lære hvordan de stiller regnestykker pænt op over hinanden. Dette er fokus på orden, hvorfor der vil være vægt på, at tal skrives pænt, og at eleven kan opstille regnestykker med tal korrekt over hinanden.

 

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 

 

 

 

 

Matematik Birk 2021/22

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Procent og brøker

Procentregning

Brøker

Anvendelse

Omregning

 

Geometri

Basis geometri

Formler og metoder

Konstruktion

 

Algebra og ligninger

Grafer og funktioner

Geometriske formler

Regler

 

Lineære funktioner

K-system

Forskrifter

 

Aflæsning og konstruktion

Det metriske system

Omregninger

Grafer og diagrammer

Geogebra

 

Færdighedsregning

Træning og afleveringer af færdighedsregningssæt

Træning og repitition af regneregler

Træning af grundfærdigheder

 

Problemregning

Læse problemorienterede matematiske opgaver

Opstilling

Informationssøgning i matematiske tekster

 

 

 

 

 Årsplan for Ask i matematik 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Emne:

 

Matematiske kompetencer

 

Problem behandling

 

Matematisk kommunikation og hjælpemidler

 

Sigma 8

Multi 9

Fordybelsesområde:

 

Modellering og matematiske modeller

 

Symbolbehandling

Links:

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2clsw7vXpI

 

 

Geometri

 

Sigma 8

 

Trigonometri og geometri

 

Multi 9

Genopfriskning af basis geometri
Runfang 8 kl.

 

Sinus
Cosinus
Tangens

Udvidet geometri og geometriske figurer 9 kl.

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xOttzfuMhlc

 

Statistik og sandsynlighed

 

Sigma 8
Multi 9

Opstilling af statistiske hypoteser

 

Undersøgelse af udfald

 

Undersøgelse af statistikker

 

Fremstilling af matematiske modeller, samt bevisførelse

https://www.youtube.com/watch?v=E9ST2E9DEvY

 

 

Penge og økonomi

 

Sigma 8
Multi 9

Valuta

Budgetter

Lån og renter

https://www.youtube.com/watch?v=VrChuyQnjEE

 

Algebra og ligninger

 

Sigma 8
Multi 9

Reducering

Talværdi

Variabler

 

Koordinatsystemer 8 kl.

Opstilling af regneudtryk vha. ligninger 9 kl.

 

De reelle tal - talrækker og figurtal

 

Sigma 8
Multi 9

Genopfriskning af de 4 regnearter
Omskrivning og regnemetoder

Potens og rødder

Metersystemet

 

Færdighedsregning

og afleveringer

Eleverne afleverer færdighedsregning ca. hver 3 uge.

 

Eleverne modtager løbende lektier til emner, samt afsluttende opgaver efter hvert emne.

 

 

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være