Årsplan for idræt


 

Årsplan for Idræt i 0-9 klasse 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Kast - løb og hop

 

0-9 klasse

 

Bold lege og bold basis.

 

Kaste og gribe færdigheder, træning af øje/hånd koordination, forudsigelse af udfald, samt teknikker.

 

Færdige boldspil

 

Løb og løbeteknikker

Links:

 

 

Styrke og kondi

 

0-9 klasse

Øvelser og lege med fokus på at styrke elevernes bevægeapparat, smidighed og funktion.

 

Grundholdning, opvarmning og udstrækning

 

Musik, bevægelse og udtryk

 

0-9 klasse

Træning af rytme, koordination og bevægelse til forskellige musikgenrer.

 

Derudover trænes den årlige gymnastik opvisning

 

Leg

 

0-9 klasse

Introduktion og udførelse af klassiske lege.

 

Fokus på at acceptere og forstå regler, anvisninger, team play, fair play og samarbejde

 

Motorik, balance og koordination

 

0-9 klasse

Redskabsgymnastik, basis motorik med leg og øvelser.

 

Derudover sættes der fokus på elevernes bevægeapparat.

 

Friluftsaktiviteter

Friluftsaktiviteter til vands og på land

Bruge naturen som plads for idrætsaktiviteter og udvikling af disse

 

Ønske idræt

Eleverne kan komme med ønsker til aktiviteter, i lektionen op til alle ferier

 

 

I idræt er vi som udgangspunkt ude i perioden sommerferie-efterårsferie, og igen fra påskeferie-sommerferie. Dog kan der forekomme dage, hvor forløb vil foregå indendøre eller udenfor, grundet elevtal, vind og vejr.

 

I idræt tager vi hensyn til elevernes niveau, og udvikling, således øvelser og aktiviteter differentieres til aldersgrupperne.

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

  Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være