Årsplaner for historie


 

Årsplan for historiefortælling i Pil 2021/2022

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Bibelhistorier fra Det gamle testamente

Vi skal arbejde med nogle fortællinger fra Biblen. Vi kommer bla. omkring Moses, de ti bud, nye testamente med fokus på jul og påske.

 

Eleverne skal lytte til fortællingerne fra Det gamle testamente. Vi skal tale om personerne, budskaber og kristendom generelt.

Eleverne skal også kende til forskellen på Det nye- og Det gamle testamente, samt lave en tidslinje over de fortællinger vi arbejder med, men også de fortællinger vi arbejdede med sidste år, bl.a. Adam og Eva, Noahs ark og Juleevangeliet.

 

Helligdage og traditioner i Danmark

Vi skal arbejde med helligdage og traditioner i Danmark. Vi kommer bl.a. omkring jul, påske, Store bededag, Grundlovsdag

Eleverne skal vide, hvorfor vi holder fri på helligdage, hvad de har af betydning for os i dag, samt de bibelske og historiske perspektiver, der ligger bag.

 

Sigurd fortæller Danmarkshistorien

Vi arbejder med fortællinger fra Sigurd fortæller Danmarkshistorien, vi kommer bl. a. omkring istiden, solvognen, guldhornene, Absalon og Saxo, første verdenskrig og besættelsen.

 

Kirke og gravplads

Undervisningen tager udgangspunkt i den lokale kirke. Eleverne skal med på tur til kirken, hvor vi skal se på og tale om kirken, kirkegården og gravpladser.

-Hvad bruger vi kirken til

-Hvorfor har vi egentlig en kirkegård, og hvad bruges den til?

-Gravpladser m.m. Hvad sker der egentlig når man er død og man skal begraves eller kremeres.

-Hvordan mindes vi de døde herhjemme i Danmark og andre steder i verden.

 

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 

 

 

 

Årsplan for historiefortælling i Bøg 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

100 års barndom

I dette område arbejder vi med, hvordan det er/var at være barn i Danmark, samt hvad barndom er for noget. Vi skal omkring skolegang, hverdagen, børnenes pligter og opgaver, legetøj m.m. Eleverne skal have viden om, hvordan det har været at være barn i Danmark i forskellige tidsperioder.

Undervisningen har afsæt i billeder og små videoklip fra Dr Skole.

https://www.dr.dk/skole/historie/indskoling/tema/100-aars-barndom

Sigurd fortæller Danmarkshistorien

Vi arbejder med fortællinger fra Sigurd fortæller Danmarkshistorien, vi kommer bl.a. omkring istiden, solvognen, guldhornene, Absalon og Saxo, første verdenskrig og besættelsen.

 

Jul

Vi skal arbejde med forskellige traditioner, som de er i dag, og hvordan nogle af dem har ændret sig gennem årene. Vi kommer bl.a omkring advent, julekort og hvorfor vi fejre julen.

 

Sagn og myter

Her har vi fokus på sagn og myter, hvor vi i undervisningen bl.a. vil komme omkring heksen, Atlantis og Loch Ness Uhyret ved hjælp af bøger fra vores bibliotek.

 

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 

 

 

Historie Eg

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

En grænseløs verden?

Samspillet og udviklingen mellem teknologi og samfundet

Globalisering og dens konsekvenser

Forståelse for massemediernes muligheder og begrænsninger

 

Store forandringer

Viden om middelalderens teknologi

Forståelse for landbruget som fundament for udvikling

Handlens betydning for historiske forandringsprocesser

Kendskab til forskellige tidsbegrebger

 

Europa - verdens navle?

Indblik i portugisernes ekspeditioner i 1400-tallet

Skaffe sig viden om udvikling af handel og produktion

Kendskab til markante opfindelser

 

Maskinerne kommer

Viden om dampmaskinen

Viden om nogle af århundredets mest betydningsfulde opfindelser

Kendskab til industrialiseringens menneskelige pris

 

Bedre tider - eller?

Få fornemmelse for europæernes opfattelse af andre kulturer i 1920erne og 30erne.

Viden om radio og film som massemedier i perioden

Indsigt i den teknologiske udvikling i tiden

 

 

 

 Årsplan for historie i Birk 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Oplysning og revolution i Danmark og i verden (1700-1849)

Oplysningstiden

Landboreformer (Stavnsbåndet)

Den amerikanske Uafhængighedserklæring.

Den franske revolution(Stormen på Bastille)

Ophævelsen af slavehandelen

Grundloven.

oplysningstiden

https://historielab.dk/til-undervisningen/undervisningsforloeb/enevaelde-og-oplysningstid/

 

uafhænghedserklæringen

http://www.meloni.dk/vejledning/USAs_valgsystem_Opgaver.pdf

 

den franske revolution

https://historielab.dk/til-undervisningen/undervisningsforloeb/frihed-lighed-og-broderskab/

 

 

Danmark som kolonimagt

Fokus på Grønland

https://www.dr.dk/skole/historie/indskoling/tema/danmark-som-kolonimagt

 

https://emu.dk/stx/rigsfaellesskabet/groenland

 

Guldalderen i Danmark- fra helstat til Nationalstat (1800- 1870)

Napoleonskrigene.

Slaget på Reden.

Københavns bombardement.

Treårskrigen.

Maastricht 1992.

11. september 2001.

kunsten

https://www.nivaagaard.dk/wp-content/uploads/2016/10/Undervisningsmateriale-om-guldalderen.-Nivaagaards-Malerisamling.pdf

 

Guldalder

https://historielab.dk/til-undervisningen/undervisningsforloeb/historier-danmark-guldalder/

 

11.september 2001

https://historielab.dk/til-undervisningen/undervisningsforloeb/historiemisbrug-og-konsekvenser/

 

 

Generelt

Alle emner der arbejdes med vil der være fokus på at kunne fortælle og perspektivere på, hvordan vi bruger historien til at forstå fortiden, nutiden og fremtiden.

 

Afleveringer

Der vil i årets løb komme 2-3 afleveringer, som giver mening i forhold til undervisningsmålene.

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 

 

 

 

Årsplan for historie  i ASK  2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Terror og terrororganisationer

Islamisk stat - 11.september - Taliban - Al Queda

https://www.youtube.com/watch?v=ExbZsHBPa5A

Danmarkshistorie

Ertebøllekultur - Solvognen - Jellingstenen

 

Regerings og styreformer

Enevælde og demokrati

 

Maastricht traktaten

Indflydelse gennem tiden.

Verdensmål, menneskerettigheder, kvinders stemmeret, slavehandel.

 

De slesvigske krige

Genforeningen.

 

Grundloven

 

 

Modellering og produktfremstilling

 

https://www.youtube.com/watch?v=LlzgcX8XT4M

https://www.youtube.com/watch?v=qSdFst0s8U0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 

 


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være