Årsplaner for dansk

 

Årsplan for PIL i Dansk 2021/2022

Vi arbejder med ”Daglig Dosis start”  og “Daglig Dosis 1”

Den Første Læsning og tilhørende arbejdsbog.

Diktat i 1.klasse.

Molevitten, Supplerende materiale med bla.vendespil, små kryds og tværs.

ZAK i skole.

Kopiark fra “www.gratisskole.dk. og www.printland.dk

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Bogstavernes størrelser og lyde.

Kopiark

 

Emnet er bogstaver.

Eleverne arbejder alfabetisk med et nyt bogstav hver uge og dertilhørende ord. Kopiark udleveres fra hjemmesider såsom www.gratisskole.dk, med øvelsesopgaver i det aktuelle bogstav.

 

Daglig dosis Start

Eleverne arbejder i Daglig dosis start med opgaver tilhørende det aktuelle bogstav. Der er to sider med opgaver til hvert bogstav.

 

Daglig Dosis 1

Eleverne i 1.klasse arbejder med store og små bogstaver, skriftlig fremstilling og retstavning.

 

Kasser med “ting”

Små kasser med “ting” der giver børnene større ordforråd og kendskab til ting fra dagligdagen og ting fra hele verden.

 

Den første læsning og tilhørende arbejdsbog.

Læse Bogen handler om Ida og Emil der laver forskellige ting.

I arbejdsbogen er der skriveopgaver der handler om hvad der er læst i Læsebogen.

 

Diktat 1. klasse

Øverord læres derhjemme og efterfølgende skrives i undervisningen.

 

Læsefidusen

Læsefidusen spiller en rolle ift undervisning. Han kan komme med gode råd og komme på besøg hos eleverne. Når han har været på besøg i et hjem, skal eleven fortælle om det efterfølgende.

 

Bogstav vendespil

Eleverne arbejder med bogstaver (både store og små), som de selv farvelægger ud fra om det er konsonanter eller vokaler. Derefter spiller de vendespil, hvor bogstaver skal genkendes, samt nævne ord der starter med det pågældende bogstaver.

 

Rollespil og drama.

Eleverne arbejder med rollespil. Det gavner emotionel læring og konflikthåndtering.

 

Dialogisk læsning

Eleverne lytter til oplæste historier, hvorefter der snakkes på klassen hvad bestemte ting betyder. Dette giver eleverne et større ordkendskab.

 

Rim og remser

Halfdan`s ABC rim og remser. Eleverne arbejder med rim og remser

 

Biblioteket

Eleverne kommer på skolens bibliotek. Her vil de hovedsageligt låne billedbøger hvor de selv, og sammen, skal lave deres egen fortælling.

 

Molevitten

Supplerende materiale med forskellige opgaver. De opgaver vi møder i Molevitten er gentagelser, så eleverne oplever genkendelighed og tryghed.

 

Filosofi for børn

Eleverne lærer, gennem leg og små opgaver, at argumentere, lytte, undre sig, sætte sig i hinandens sted og formulere sig.

 

Eventyr og Ultranyt

Vi skal lytte til eventyr på Youtube og se Ultranyt.

Vi skal lave vores eget eventyr med tilhørende tegninger.

 

Bondegård

Eleverne skal lære dyrene fra bondegården at kende. Hvordan de lever, hvad de spiser osv. Forløbet afsluttes med et besøg på en bondegård.

 

ZAK i skole

Zak i skole handler om et “rumvæsen” der lander på jorden og skal lære at gå i skole. Bogen lægger op til snak, samtale og samvær, hvor eleven får bedre styr på verden. Nærværet er rammen om relationer, der styrker sprog og giver indsigt og forståelse. Indlæringen foregår i klasseundervisning og hjemme med forældrene. Der er små filmklip tilhørende.

 

Dansktip

Supplerende arbejdsopgaver

https://dansktip.dk/kopiark-indskole/

 

Øvrigt: Skrifttype Times New Roman, overskrift str. 14 fed, øvrig skrift str. 12 almindelig.

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 Årsplan for dansk i Bøg 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Diktat

2. kl. - ny diktat for alle B

 

3. kl. - ny diktat for alle A

Ugentlige diktater der er niveauinddelte for at ramme eleverne hvor de er rent fagligt.

 

Elverne vil hver uge få en diktat for som lektie. Denne får eleverne først på ugen- der afvikles diktatskrivning sidst på ugen. Således har eleverne bedste muligheder for at få øvet diktaten dagligt frem til den egentlige skrivning.

 

Fandango 3

Eleverne vil arbejde i den medfølgende arbejdsbog.

Fandango 3, er et literaturmateriale, som er bygget på uddrag af forskellige tekster.

De overordnede emner kommer til at fokusere på:

 

-        Personkarakteristik

-        Miljø

-        Komposition

-        Virkemidler

-        Fortællere og synsvinkler

-        Tema

-        intertekstualitet

-        Forfatterskab-Hanne Kvist

-        om Film

-        Kunst ved- Julie Nord

 

 

Den første læsning 2.

Vokalglidning, udformning af lister, opskrifter, simple skemaer, nutid og datidslæsning og idémylder.

Blødt -d samt Byggevejledninger.

Stumme bogstaver, tillægsord, beskrivelse af handlingsforløb, afslutning af historier og nærlæsning.

Lette fagtekster, korte og lange sætninger, præcise beskrivelser og ordkendskab.

Sammensatte ord og almen viden.

Kortlæsning, skrive hele tekster i fællesskab.

 

 

Det talte sprog

Samtale med henblik på meningsudveksling og vidensdeling.

At eleverne får større læseforståelse gennem dialog og meningsudveksling.

Øve sig i at genfortælle en læst tekst.

 

 

Sociale mål

Den enkelte elev skal:

Være en god klassekammerat.

Dele sin viden med andre ved at samarbejde.

Have forståelse for, at ikke alle er lige hurtige til at skrive og læse.

Turde prøve noget nyt.

Bruge tid på at læse og skrive bedst muligt.

Komme med forslag til hvordan nye opgaver løses

Have dansk bøger og hæfter med, samt penalhus.

Have lavet sine lektier til undervisningen.

 

 

Grammatik

Dansk direkte 2 og 3

Dansk direkte kommer til at fungere som klassens skriftlige arbejdsbog hvor ordklasser og grammatik er i højsædet og skal bidrage til at understøtte elevernes skrive og staveudvikling.

 

Afleveringer

Eleverne skriver i løbet af året en række små afleveringer for at træne opbygning af en tekst og have fokus på at blive inden for en bestemt genre. Ligeledes vil der være fokus på tekstbehandling i docs og brugen af computeren som skriftlig udtryksform.

 

 

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 


Årsplan for Eg i dansk 2021/2022

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Læsning og litteratur: Fandango

Vi arbejder med litteratur og analyse. Vi kommer bl.a. omkring personkarakteristik, miljø, komposition, virkemidler, fortæller og synsvinkler, tema, budskab, film og kunst, intertekstualitet.

 

Undervisningen tager udgangspunkt i fælleslæsning af tekster og samtaler med fokus på forståelse og analyse, hvor eleverne lærer at bruge tekstspecifikke begreber.

 

Grammatik:

Dansk Direkte

I Dansk direkte arbejder vi med sprog og grammatik. Vi kommer ind på tale- og skriftsprog, genrer og tekster, som eleverne møder i deres hverdag, samt almen grammatik.

 

Skrivning:

Diktat

Ny diktat for alle

Vi arbejder med niveau-tilpasset diktater, der understøtter den enkelte elevs skrive/staveudvikling.

 

Skriftlige afleveringer

Eleverne skal lære at opbygge tekster med en titel, indledning, midte og slutning efter berettermodellen. Der vil være fokus på elevernes håndskrift, tekstbehandling, samt at udarbejde tekster i forskellige genrer med udgangspunkt i de tekster og genrespecifikke virkemidler, som vi arbejder med i Fandango.

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 Årsplan for Birk i dansk 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Emne:

 

Analyse af litterære tekster

 

Fandango 6

Fandango 6 arbejdsbog B

 

 

Fandango 7
Fandango Læse og skriveguide

Fordybelsesområde:

 

6 kl.

Fortællere og synsvinkler
Opbygning omkring “Tema”

Intertekstualitet
Forfatterskaber
Medier

Kunst og kunstværker

 

7 kl.

At læse og forstå

Kommunikation i medier

Forfatterskaber

Motiv og tema

Intertekstualitet

Litteratur, et spejl af tiden

Links:

 

 

 

Skriftlighed i genre

 

Læs og skriv i genre

Argumenterende tekster

 

Anmeldelser og opbygning

 

Debatindlæg

 

Medier

Øvelser:

 

Skriftlig anmeldelse

Paneldebat om tidsrelevant emne

Hvordan læser man en avis

Skriv et læserbrev

Ny diktat for alle

Ca. hver 3 uge, afholdes diktat

 

Der føres løbende opsyn med elever, og de kan rykkes op eller ned i sværhedsgraden af stavning

 

Medier i dansk

Multimodalitet

 

At arbejde med medier

 

Hvad kan medier tilføje

 

Øvelser:

 

Søgeoptimering på nettet

 

Kilder og kildekritik

Skriftlige afleveringer

Der fremstilles 5 skriftlige afleveringer der er emne specifikke


Der fremstilles 1 skriftlig aflevering der er selvvalgt.

 

Der fremstilles 1 “mini” projektopgave

Øvelse:

 

Projekt opgave planlægges og tidsplan fremstilles

 

Projektopgaven fremlægges

 

Disponering af tid

 

Inddragelse af modaliteter

 

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 

 

 

Dansk Ask 2021/22

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Opsamling på Romantikken og Det Moderne Gennembrud

Repetition af de litterære og samfundsmæssig periode.

Opnå grundlæggende viden om træk fra Romantikken og Det Moderne Gennembruds litteratur

 

Oplysningstiden

Oplysningstiden som periode med fokus på Ludvig Holbergs tekster og komedier.

 

Forfatterskab:

VI skal arbejde med forfatteren Jesper Wung-Sung

Læse 1. hovedværk: “En-to-tre-NU!” samt se og arbejde med filmatiseringen.

 

Film og kortfilm

Filmiske virkemidler

Kortfilm, dokumentar og reklamer som genrer.

 

Film 2. hovedværk: Blinkende lygter. Arbejde i tråd med tidligere læsning af værker - hvad er “rigtig” dansk kultur.

 

Byens prosa

Michael Strunge

Tom Kristensen

Dan Turell

Tove Ditlevsen -  denne forbindelse læses 3. hovedværk “Barndommens Gade”

 

Medier og kommunikation

Sociale medier

Websites

Digital litteratur

Booktrailer

Pressefotos

 

Retstavning

Diktater

Grammatik og stavning

 

Skriftlig fremstilling

Evalueringsopgaver som skriftlige afleveringer.

 

Arbejde med tekster i forskellige genrer:

-essays

-klummer

-debatindlæg

-reportager

-autofiktion.

 

Læsning

Læsning og læseteknikker i forhold til formålet med læsningen.

Vi vil køre forskellige målrettede forløb i læsebånd.

 

Mundtlig

Mundtlige fremlæggelser

Øvelse i diskussion og argumentation

Mundtlig analyse og fortolkning på klassen

 

 

 

 


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være